Jak zostać obywatelem USA? Polski Adwokat Imigracyjny – New Port Richey, FL

Jak zostać obywatelem USA? Polski Adwokat Imigracyjny - New Port Richey, FL

Jak zostać obywatelem USA? Odpowiada Polski Adwokat Imigracyjny – New Port Richey, FL – Agnieszka Piasecka, Esq.

Aby zostać obywatelem USA, oprócz złożenia wymaganych formularzy i dokumentów, konieczne jest zdanie testu z języka angielskiego oraz z wiedzy o historii i rządzie USA, czyli tzw. „civics test”.

Test z języka angielskiego jest stosunkowo prosty i osoba znająca język angielski na poziomie średnio zaawansowanym nie powinna mieć z nim problemu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej (tzw. „interview”) urzędnik emigracyjny sprawdza umiejętność czytania, pisania oraz konwersacji. Umiejętność konwersacji sprawdzana jest poprzez pytania, dotyczące głównie informacji zawartych w podaniu o naturalizację oraz dokumentów złożonych wraz z podaniem. Pytania te mają na celu zweryfikowanie poprawności podanych wcześniej informacji oraz wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości. Następnie, aby sprawdzić umiejętność czytania i pisania po angielsku, należy poprawnie przeczytać i napisać jedno z trzech zdań przedstawionych aplikantowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stronie internetowej USCIS mogą państwo znaleźć szereg publikacji, które pomogą państwu solidnie przygotować się do testu z języka angielskiego, jak również pełną listę wszystkich 100 pytań na temat historii i rządu USA, które składają się na „civics test”. Na stronie USCIS dostępne są również internetowe testy próbne, które można ćwiczyć przed rozmową kwalifikacyjną.

Klienci często pytają mnie o możliwość zwolnienia z testu z języka angielskiego i „civics test” oraz o to, czy można zdawać „civics test” w swoim ojczystym języku.

Istnieją trzy główne wyjątki, zwalniające od obowiązku zdawania testu z języka angielskiego:

1. W momencie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 50 lat oraz mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty od co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 50/20”).

2. W chwili złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 55 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przez co najmniej 15 lat (tzw. „wyjątek 55/15”).

Osoby spełniające powyższe kryteria są zwolnione z testu z języka angielskiego, muszą jednak zdać „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).

3. W czasie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 65 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przez co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 65/20”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać uproszczoną wersję „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem.

Dodatkowo, każdy aplikant może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego i z „civics test” z powodów medycznych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od wykwalifikowanego lekarza o chorobie albo niedyspozycji fizycznej lub psychicznej, która trwa lub będzie trwała co najmniej 12 miesięcy. Przykładem choroby, która może dać podstawę do zwolnienia z obu testów jest Alzheimer lub zaawansowana demencja, jednak ostateczna decyzja o zwolnieniu z testów należy zawsze do urzędnika emigracyjnego, który może nie zaakceptować zaświadczenia lekarskiego, jeżeli uzna, że aplikant jest zdolny do poddania się testowi.

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911