Czy mogę ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie, jeżeli byłem w przeszłości karany? Polski Adwokat Imigracyjny – New Port Richey, FL

Czy mogę ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie, jeżeli byłem w przeszłości karany?  Odpowiada Polski Adwokat Imigracyjny - New Port Richey, FL - Agnieszka Piasecka, Esq.

Czy mogę ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie, jeżeli byłem w przeszłości karany? Odpowiada Polski Adwokat Imigracyjny – New Port Richey, FL – Agnieszka Piasecka, Esq.

Aby otrzymać obywatelstwo amerykańskie, musi Pan wykazać się dobrym charakterem moralnym. Jeżeli zatem był Pan w przeszłości uznany za winnego lub przyznał się do popełnienia niektórych przestępstw kryminalnych, określanych jako tzw. „crimes of moral turpitude” czyli przestępstw wynikających z podłości charakteru, obywatelstwo może być Panu odmówione. Szczególnie ważny jest okres ostatnich 5 lat. W aplikacji na obywatelstwo, nie można pominąć żadnych informacji na temat swojej przeszłości kryminalnej nawet jeżeli akta Pana sprawy zostały sądownie utajnione. Urząd imigracyjny ma szeroki dostęp do informacji o przeszłości kryminalnej i w przypadku zatajenia czegokolwiek w podaniu o naturalizację lub podczas spotkania z oficerem imigracyjnym, może Pan otrzymać odmowę nadania obywatelstwa za kłamstwo. Jedną z głównych cech dobrego charakteru moralnego jest szczerość, tak więc pominięcie prawdy może spowodować automatyczną odmowę nadania obywatelstwa, nawet jeżeli dotyczy drobnych wykroczeń, które nie dyskwalifikowałyby Pana, gdyby Pan je wyjawił. Nie wszystkie przestępstwa kryminalne definiowane są bowiem jako przestępstwa świadczące o podłości charakteru i prawo w poszczególnych stanach różni się co do definicji i postrzegania poszczególnych przestępstw. Tak więc będzie miało znaczenie w jakim stanie był Pan karany oraz czy od czasu popełnienia tych przestępstw minęło 5 lat i doszło do rehabilitacji. Ma Pan większe szanse wykazania rehabilitacji i poprawy charakteru, jeżeli od czasu popełnienia przestępstw upłynęło dużo czasu i zmienił się Pan. Każdy przypadek jest indywidualny i Pana postawa podczas ubiegania się o naturalizację jest bardzo ważna. Nie należy zatem kłamać i omijać prawdy. Oficer imigracyjny na pewno zapyta Pana o przeszłość kryminalną i powinien Pan być przygotowany, aby szczerze odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz wykazać skruchę i żal za błędy przeszłości. Na interview będzie Pan musiał przynieść oryginały lub certyfikowane kopie wszystkich dokumentów dotyczących zarzutów kryminalnych wraz z orzeczeniami sądu. Jeżeli akta sprawy zostały utajnione przez sąd lub zniszczone, będzie Pan musiał przedstawić oświadczenie sądu lub placówki policji potwierdzające ten fakt. Brak dostarczenia oryginalnych lub certyfikowanych dokumentów na interview spowoduje opóźnienie sprawy do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów i ich rozpatrzenia. Nie musi Pan przedstawiać dokumentów dotyczących drobnych wykroczeń drogowych, jeżeli nie były one związane z użyciem alkoholu lub narkotyków ani aresztem i jedyną karą za nie była grzywna poniżej 500 dolarów oraz/lub punkty karne na prawie jazdy, ale należy się do nich przyznać. Na interview powinno się także przynieść ze sobą dowody rehabilitacji charakteru. W przypadku jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej, przed złożeniem petycji o obywatelstwo zalecam skonsultować się z doświadczonym adowkatem w celu ewaluacji Pana sprawy. 

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911